Szkolenie NVC – co warto wiedzieć?

szkolenie nvc

Panowanie nad sobą, swoimi emocjami czy myślami to bardzo ważna umiejętność w dzisiejszym świecie. Dzięki temu można bowiem uniknąć wielu kłótni i nieporozumień, które mogłyby doprowadzać do nieprzyjemnych sytuacji. Dlatego właśnie przydatne są szkolenie NVC, podczas których człowiek może w przyjaznej atmosferze wszystkiego się nauczyć.

Czym jest Nonviolent Communication?

Po polsku oznacza to tyle, co porozumienie bez przemocy, które właśnie ma na celu nauczyć ludzi, że można rozmawiać i nie doprowadzać do konfliktów.

Chodzi tutaj o dwie kwestie: sposób mówienie oraz przemoc. Technika ta bowiem nie polega jedynie na komunikacji. Ma przecież pokazać, że trzeba zmienić swój sposób patrzenie i postrzegania drugiej osoby tak, by wyeliminować z kontaktu przemoc.

Korzyści ze szkolenia NVC

Jak każde ćwiczenie z zakresu psychologii, to również niesie ze sobą całą gamę zalet i korzyści, na której można jedynie zyskać i dzięki której relacje ulegną sporej poprawie. Dzięki niemu można zbudować relacje, które będą się opierały na trosce, zrozumieniu i miłości.

Dodatkowo uczestnicy nauczą się, jak dbać o potrzeby swoje, ale także drugiego człowieka (zarówno dzieci, małżonków, jak i przyjaciół i współpracowników). To szkolenie NVC pomaga także lepiej zrozumieć swoje emocje, uczy panowania nad nimi, nazywania ich i odkrywania, że współpraca jest ważniejsza od konfliktu.

Jak przebiega szkolenie NVC?

Program szkolenia jest podzielony na dwa, dosyć intensywne dni, podczas których uczestnicy dowiedzą się wszystkiego, co konieczne, by wprowadzić ten model do swojego życia. Na samy początku jest stawiany nacisk na poznawanie, obserwowanie i doświadczenie. Zostanie wtedy także wyjaśnione, na czym polega podejście zaproponowane przez Mashalla Rosenberga, oraz ukazane zostaną elementy komunikacji, które są kluczowe do zrozumienia swoich emocji.

Później uczestnicy dowiedzą się, jaki wpływ ma na człowieka spostrzeżenie oraz ocena. Zostanie też wyjaśnione pojęcie blokady komunikacji. A następnie zrozumieją lepiej swoje emocje oraz potrzeby, co także jest ważnym elementem prowadzenia dojrzałem rozmowy.

Więcej przeczytasz tu: https://aleksandramroczko.pl/produkt/jezyk-serca-szkolenie/